Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka
               www.sp4ozorkow.pl.


Szkoła  Podstawowa  nr 4  z Oddziałami  Integracyjnymi
                                                   im. Tadeusza Kościuszki


ul. Średnia 30
95-035 Ozorków

tel/fax: 042 710 31 80
e-mail:sp4ozorkow@interia.pl

____________________________________________________

Przedmiot działania i kompetencje.    >>>  pobierz plik
____________________________________________________

DYREKTOR SZKOŁY
Przyjmuje
wtorek  14.00 – 16.00  piątek 10.00 – 11.00 
lub po telefonicznym uzgodnieniu
____________________________________________________

SEKRETARIAT
czynny 8.00 – 16.00
przerwa w przyjmowaniu interesantów w godz. 12.00 -12.30odpowiada: Małgorzata Gawęda     data: 01-06-2011

wytworzył: Małgorzata Gawęda       data: 01-06-2011

wprowadził: administrator             data: 01-06-2011Rejestr zmian strony